Szanowni Państwo

 

Pragnę poinformować, że z przyczyn proceduralnych termin składania wniosków pozwalających uzyskać stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami oraz wszelkie inne formy pomocy materialnej ze strony AKSiM zostanie ogłoszony pod koniec października 2023. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami AKSiM.