W dniu 3 kwietnia 2023 przedstawiciel naszej Akademii (Tomasz Wieczerzak), wziął udział w konferencji, jako jeden z ekspertów moderujących dyskusje, w części dotyczącej barier, na jakie w przestrzeni publicznej napotykają osoby z uszkodzeniem narządu ruchu.