Na początku lutego 2023 w naszej Uczelni gościli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Odziału PFRON, którzy przybyli, aby zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi na naszej Uczelni ułatwiającymi kształcenie na poziomie wyższym osobom z niepełnosprawnościami. Goście byli pod ogromnym wrażeniem zastosowanych rozwiązań, a obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy.