Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy zaprasza niepracujące osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach aktywizacji zawodowej, w ramach których proponujemy: 

  • wsparcie doradcze specjalistów (doradca zawodowy, job crafter, prawnik, psycholog),
  • szkolenia zawodowe,
  • szkolenia doskonalące umiejętności miękkie,
  • szkolenia e-learningowe,
  • możliwość organizacji stażu i praktyki,
  • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Działania projektowe adresowane są do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego oraz woj. pomorskiego. 

Uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji wśród Państwa klientów - osób z niepełnosprawnościami, które byłyby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia Fundacji Aktywizacja. 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerami telefonów: 511 468 788, 504 098 091.