Kończy Ci się ważność karty parkingowej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Spokojnie! Ich ważność jest automatycznie przedłużona aż 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Tym samym wszystkie uprawnienia, które pozyskała osoba na podstawie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nawet, po wygaśnięciu jego ważności pozostają w mocy, aż do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii.