W piątek  w murach WSKSiM w Toruniu gościł Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Podczas spotkania Pan Minister zapoznał się najpierw z innowacyjnymi rozwiązaniami już wprowadzonymi w naszej Uczelni. W serdecznej atmosferze omówione zostały zagadnienia związane bezpośrednio ze wsparciem edukacji osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Minister Wdówik przedstawił również aktualne plany rządu w tym zakresie i wyraził swoje uznanie za troskę i otwartość WSKSiM w Toruniu na studentów z niepełnosprawnościami, które są dowodem wartości chrześcijańskich, stanowiących istotę tożsamości toruńskiej Uczelni. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej ścisłej współpracy w obszarze zwiększania szans edukacyjnych osób z dysfunkcjami, a przez to działania na rzecz pełnego ich włączenia w życie społeczne.