Nasza uczelnia wzięła udział w kongresie "Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych", który odbył się 3 grudnia 2020 z okazji 25-lecia tej organizacji. Swoje przesłanie do uczestników wydarzenia skierował między innymi Prezydent RP. Konkluzją wynikającą z wydarzenia stanowiło stwierdzenie, że formy wsparcia dla pracodawców osób niepełnosprawnych muszą być modyfikowane zależnie od zmieniającej się sytuacji na rynku pracy i w jego otoczeniu.