Zakończył się drugi etap prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych oraz technicznych w „Domu Słowa”, polegający na montażu dźwigu zewnętrznego, który umożliwia samodzielne przemieszczenie się z zewnątrz do budynku osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo zamontowano automatykę do drzwi zewnętrznych budynku. Dzięki tym działaniom osoba z niepełnosprawnością może samodzielnie poruszać się po całym budynku uczelni.

Pilot do dźwigu zewnętrznego jest dostępny w recepcji „Domu Słowa”